ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน


อัตราค่าลงทะเบียน
  1. วันที่ 27 ส.ค.2563 (เนื้อหาเกี่ยวกับภาคการตลาด) ค่าลงทะเบียน 2,200 บาท
  2. วันที่ 28 ส.ค.2563 (เนื้อหาเกี่ยวกับภาคการผลิต) ค่าลงทะเบียน 2,200 บาท
ลงทะเบียน 2 วัน ลดเหลือ 4,000 บาท เท่านั้น!!
สำหรับเภสัชกรผู้เข้าร่วมจะได้รับหน่วยกิต CPE ประมาณ 12.75 หน่วยกิต

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อ คณะเภสัชศาสตร์ มธ. เลขที่ 091-014259-5
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – รังสิต
โอนเงินภายในวันที่ 20 เดือนสิงหาคม 2563
และส่งหลักฐานการชำระเงิน (ภาพถ่ายหรือไฟล์ PDF) พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ส่งมาที่ email: tupharmasap@gmail.com
หรือติดต่อ โทรศัพท์ 02 986-9213 ต่อ 4285 (พงศ์พัฒน์ คงคาลัย) เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารรายละเอียดลงทะเบียน ชำระเงิน
 

 
captcha reload