การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบ 4 การรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2562


Download เอกสาร
กำหนดการวัน สอบสัมภาษณ์ ทดสอบบุคลิกภาพ และตรวจร่างกาย
แบบฟอร์มรายงานตัว

TCAS รอบ 3 โครงการรับนักศึกษาผ่านระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ปีการศึกษา 2562


Download เอกสาร
กำหนดการวันทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์
แบบฟอร์มรายงานตัว กสพท. 2562 +แบบพิมพ์, +แบบเขียน (เลือกใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่ง)
แบบลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ รพธ +แบบพิมพ์, +แบบเขียน (เลือกใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่ง)

การเดินทาง

            รถโดยสารประจำทาง (ธรรมดา) สาย 29 39

            รถโดยสารประจำทาง (ปรับอากาศ) สาย 29 39 510

            รถตู้โดยสารปรับอากาศ มธ.ท่าพระจันทร์ - มธ.ศูนย์รังสิต

            รถตู้โดยสารปรับอากาศ ร่วม ขสมก สาย ต.85 อนุสาวรีย์ชัยฯ - มธ.ศูนย์รังสิต, BTS จตุจักร - มธ.ศูนย์รังสิต

การจอดรถ

            ลานจอดรถ ข้างหอประชุม มธ.รังสิต (ยิม 2 เดิม)

ตำแหน่ง ลานจอดรถข้างหอประชุม (ยิม 2)

ตำแหน่งจาก Google map

ตำแหน่ง อาคารจอดรถข้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
(เสียค่าจอด เหมาจ่ายวันละ บาท)

ตำแหน่งจาก Google map

ตำแหน่ง สถานที่จัดงาน อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งจาก Google map

แผนที่การเดินทาง