อาจารย์ เภสัชกรพีรพัฒน์ ทรัพย์พฤทธิกุล

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
Field of Interest :
 1.
2.
3.
Email :
 

Qualifications :


Degree

Title

Year

University
 

Pharm.D.

Doctor of Pharmacy (Pharmaceutical Care)

2015

Chulalongkorn University, Thailand