ข้อมูลการติดต่อ

ตำแหน่งที่ตั้งที่ทำการ

เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120.

เบอร์ติดต่อภายใน

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 02 986-9213 กดต่อด้วยหมายเลขภายในของหน่วยงาน
เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ 4260
งานบริหารสำนักงาน 4333
งานบริการการศึกษา 4271
งานบริการการศึกษา(กิจการนักศึกษา) 4269
งานคลังและพัสดุ (การเงิน) 4277
งานคลังและพัสดุ (พัสดุ) 4282
งานวิจัยและบริการสังคม 4286
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน โอสถโดม 025642945

เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120