ข้อมูลการติดต่อ

ตำแหน่งที่ตั้งที่ทำการ

เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120.

เบอร์ติดต่อภายใน

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 02 986-9213 กดต่อด้วยหมายเลขภายในของหน่วยงาน
เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ 4260
งานบริหารสำนักงาน 4336, 4337, 4345, 4287-4290
งานบริการการศึกษา 4262,4268-4271
งานบริการการศึกษา(กิจการนักศึกษา) 4269
งานคลังและพัสดุ (การเงิน) 4277
งานคลังและพัสดุ (พัสดุ) 4282
งานวิจัยและบริการสังคม 4285, 4286
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน โอสถโดม 025642945

เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120