เกี่ยวกับงานประชุมวิชาการ

Advances in Natural Products and Cosmeceuticals for Anti-aging

จัดงานประชุมวิชาการ (รูปแบบออนไลน์)โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรทั่วไป และผู้เข้าร่วมจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) และลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย.

จัดประชุมวันอาทิตย์ ที่ 6 กันยายน 2563 รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams.

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2563 โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

 • 09.20 – 09.30 น.
  | ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน Ms Team
 • 09.30 - 09.45 น.
  | เปิดงานประชุมวิชาการ | รศ.ดร.ภญ. จุราพร พงศ์เวชรักษ์
 • 09.45 – 10.45 น.
  | เวชปฏิบัติชะลอวัย เพื่อผิวสวยกระจ่างใส | ผศ.พญ. วรีพร ดิสภานุรัตน์
 • 10.45 – 11.00 น.
  | พักเบรค
 • 11.00 – 11.40 น.
  | สารชะลอวัยในเครื่องสำอาง | อ.ดร.ภญ. พัทธ์ธีรา โสดาตา
 • 11.40 – 12.20 น.
  | Antioxidants จากธรรมชาติเพื่อการชะลอวัย | อ.ดร.ภญ. สุภาวดี สืบศาสนา
 • 12.20 – 13.20 น.
  | พักรับประทานอาหาร
 • 13.20 – 14.00 น.
  | เครื่องสำอางสำหรับดูแลผิวที่มีส่วนผสมของสารกันแดด (skin care cosmetics containing sunscreens) | ผศ.ดร.ภญ. ลลนา คงคาเนรมิตร
 • 14.00 – 15.00 น.
  | การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อการชะลอวัย | อ.ดร.ภก. กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์
 • 15.15 เป็นต้นไป | แบบทดสอบหลังการประชุม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ของรัฐ ก่อตั้งในปี พ.ศ.2556 มีหน้าที่ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน และเป็นแหล่งความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย ให้แก่เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในสาขาต่าง ๆ นอกจากนี ยังเป็นแหล่งให้การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์แก่เภสัชกรอีกด้วย เนื่องจากในปัจจุบันเวชสำอางเพื่อการชะลอวัย (Cosmeceuticals for Anti-aging) มีบทบาทความสำคัญและมีแนวโน้มเป็นที่สนใจมากขึ้นในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพผิวและความงาม

คณะเภสัชศาสตร์จึงได้จัดประชุมวิชาการ “Advances in Natural Products and Cosmeceuticals for Anti-aging” ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2563 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในมิติต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ประกอบด้วยหัวข้อโรคผิวหนังที่เกิดจากแสงแดด การป้องกันและดูแลรักษาความรู้เกี่ยวกับกับสารชะลอวัยในผลิตภัณฑ์เวชสำอาง และเวชสำอางในการดูแลผิวที่มีส่วนผสมของสารกันแดด รวมทั้งข้อมูลด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย.

จำหน่ายหนังสือ

"ความก้าวหน้าทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเวชสำอางเพื่อชะลอวัย"


สั่งซื้อหนังสือ

วิทยากร

รายนามวิทยากรผู้บรรยาย

เหลือเวลาในการรับสมัครอีก

รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ท่านเท่านั้น!

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม